Όραμα  όλων των μαθητών/τριών και των δύο εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης – “Χώρος με άρωμα βιβλίου” ήταν να αναπτύξουμε την υπάρχουσα βιβλιοθήκη μας σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο που θα συνδέεται και θα υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και θα υπερβαίνει τον παραδοσιακό ρόλο της αποθήκευσης και του διεκπεραιωτικού δανεισμού βιβλίων. Θέσαμε ως στόχο και προσπαθήσαμε να  οργανώσουμε τους δύο χώρους που φιλοξενούν τη βιβλιοθήκη μας  με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να συνδεθούν με την καθημερινή διδακτική πράξη και να αποτελέσουν χώρο αναζήτησης και επεξεργασίας της γνώσης. Επιδιώξαμε και στους δύο χώρους να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό και πρακτικό για τους επισκέπτες, ώστε να αποτελέσουν  χώρους εκπαίδευσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας,  πόλους έλξης για τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας και ζωντανά κέντρα προώθησης της μάθησης και της δημιουργικότητας.

Συμμετέχοντες μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου:

  1. Άλλκα Αλεξία
  2. Άλλκα Λεντιόν
  3. Ασημακοπούλου Αιμιλία
  4. Γκάμαρης Παναγιώτης
  5. Καψή Μαρίνα
  6. Καψής Νικόλαος
  7. Καλογερόπουλος Παναγιώτης

Συντονίστρια εκπ/κός: Δάβου Ευγενία (ΠΕ02/Διευθύντρια σχ. μονάδας)

Συμμετέχουσα εκπ/κός:  Δημοπούλου Στεργιανή (ΠΕ06)

Θερμές ευχαριστίες στην κ. Αγγέλικα Παπαγεωργίου (ΠΕ06) για τη συμβολή της στη δημιουργία του παραπάνω βίντεο.