Επιλέξτε κάνοντας κλικ στο μάθημα που σας ενδιαφέρει

πανελ

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α. Η ΕΙΔΗΣΗ

Ι. Η είδηση και το σχόλιο

ΙΙ. Η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης

Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

  1. Αυτοβιογραφικό σημείωμα:

Θέματα για συζήτηση και έκθεση σχετικά με την εργασία και επιλογή επαγγέλματος

Θέματα για συζήτηση και έκθεση σχετικά με το χαρακτηρισμό  ατόμου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό.

Οργάνωση του λόγου

Ι. Παράγραφος. Ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση

ΙΙ. Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειμένου

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΚΡΙΤΙΚΗ

  1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
  2. Απλή και διαδοχική υπόταξη
  3. Οι αναφορικές προτάσεις

Λεξιλόγιο

Θέματα για έκφραση-έκθεση: α) Η τέχνη

IV.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

  1. Ορισμός
  2. Διαίρεση

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ? ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ι. Σημειώσεις

Α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ

ΙΙ. Περίληψη

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Φιλοσοφία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κεφάλαιο 1 : ενότητες 2,3

222355678899444

Θρησκευτικά

ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ  2016

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ :

3,    4,    7,    9,    10,    11,    12,    21,    24,    29,    30,    31,    32,   35,    36  

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

 

   
Κεφάλαιο 2.1 Η έννοια του προβλήματος (όλο)
Κεφάλαιο 2.2 Αλγόριθμοι (2.2.1 ? 2.2.2 -2.2.4 -2.2.5-2.2.6 – 2.2.7 (εκτός από 2.2.7.5 και 2.2.7.6) – 2.2.8)
Κεφάλαιο 2.3 Προγραμματισμός (2.3.1 ? 2.3.2)
Κεφάλαιο 3.3 Δίκτυα (όλο)

Αγγλικά

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Από το βιβλίο του μαθητή σελίδες 34-42, 44-47, 50-55, 59. Από το Companion  το αντίστοιχο λεξιλόγιο. Για τα γραμματικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις σελίδες, να μελετήσετε και τις σημειώσεις του τετραδίου και τις φωτοτυπίες.

Βιολογία

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου  Μαΐου ?Ιουνίου 2016

ΤΑΞΗ   B?

Μάθημα :  Βιολογία  B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εξεταστέα ύλη:

Κεφάλαια ΠΑΡΓΡΑΦΟΙ

 

  

1ο

1.2

 

 

 2ο 2.1,

2.2(μόνο οι σελίδες 48,49)

2.3

 

 4ο 4.2,

4.3

 

 

*Τα παραθέματα και οι πίνακες, δεν περιλαμβάνονται στη εξεταστέα ύλη.

 

 

Χημεία

ΤΑΞΗ   B?

Μάθημα :  Χημεία  B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εξεταστέα ύλη:

Κεφάλαια ΠΑΡΓΡΑΦΟΙ

 

 1ο 1.2,

1.3,

1.4

 

 2ο 2.3,

2.5,

2.6

 

 3ο 3.1,

3.2

 

 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραματεία Γενικής (Αντιγόνη)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Γενικής Παιδείας (Αντιγόνη):

 123456789

 

Φυσική Γενικής Παιδείας

 

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου  Μαΐου ?Ιουνίου 2016

ΤΑΞΗ   Β?

Μάθημα :  ΦΥΣΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εξεταστέα ύλη:

Κεφάλαια ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

 

  

1ο

 

1.1,

1.2,

1.4

 

  

 

 

 

 

2ο

2.2(μόνο οι σελίδες 67,68)

2.3(εκτός του 2ου κανόνα του Κίρχοφ),

2.4(έως την σελίδα 76),

2.5,

2.7(έως την σελίδα 93),

2.8,

2.9

 

 3ο

 

 σελ.148,149

 

Κυματική φύση του φωτός

σωματιδιακή φύση του φωτός

 4ο

 

 σελ.181-184

 

Το προτυπο του Bohr για το υδρογόνο

επιτρεπόμενες τροχιές και τιμές ενέργειας

 

 

Πολιτική Παιδεία

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Για τις προαγωγικές  εξετάσεις περιόδου Μαΐου –  Ιουνίου 2016

ορίζεται ως εξεταστέα ύλη η ακόλουθη:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
1ο 1.1 Η κοινωνικοποίηση του ατόμου1.2 Παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας1.3 Οι κοινωνικές αξίες1.4 Οι κοινωνικοί κανόνες1.5 Ο κοινωνικός έλεγχος ? Μορφές κοινωνικού ελέγχου1.6 Αποκλίνουσα συμπεριφορά1.7 Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο

1.8 Σύγχρονες μορφές εγκλημάτων

1.9 Πρόληψη και κυρώσεις στην αποκλίνουσα συμπεριφορά

8-910-1112-1314-1516-17 18-19

20-21

22-23

24-26

2ο 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός2.5 Ισοζύγιο: πλεονασματικό ή ελλειμματικό2.6 Δημόσιος δανεισμός 30-3132-3334-3536-3738-3940-42
3ο 3.1 Μορφές πολιτευμάτων3.2Το πολίτευμα της Αθηναϊκής δημοκρατίας3.3.Το πολίτευμα της Ελλάδας3.4 Εκλογές και εκλογικά συστήματα3.5 Η έννοια και ο ρόλος του Συντάγματος3.6 Βασικές αρχές του Συντάγματος 44-4546-4748-4950-5152-5354-56 
4ο 4.1 Η νομοθετική λειτουργία4.2.1 Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας4.2.2 Η κυβέρνηση4.3 Η δικαστική λειτουργία 58-59606166-68

 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για τις προαγωγικές  εξετάσεις περιόδου Μαΐου –  Ιουνίου 2016

ορίζεται ως εξεταστέα ύλη η ακόλουθη:

 

 

ΚΕΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛ.
2o Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ2.1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2.2  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ2.2.1 Η κατανομή των πόρων2.2.2 Η οικονομική ανάπτυξη2.2.3 Η οικονομική σταθερότητα

2.2.4 Η διανομή του εισοδήματος

2.2.5 Η επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων

2.3 Η γένεση της οικονομικής σκέψης

2.5 Οι νόμοι της οικονομίας της αγοράς και η διαμόρφωση της τιμής του εμπορεύματος

 

Β . ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2.1 Το Δουλοκτητικό Σύστημα
2.2 Το Φεουδαρχικό σύστημα

 27-2829-30   

 

 

31-32

35-36

 

 

 

47-48

49-50

3o 3.5.2 Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος3.5.3 Κοινωνική κινητικότητα 78-8080-82
4o  4.1 Γενικά περί πολιτικής θεωρίας και ιδεολογίας 4.2 Φιλελευθερισμός 4.4 Σοσιαλισμός 4.6 Φασισμός 4.8 Πολιτική Οικολογία- Περιβαλλοντισμός  110-111112114-116118121-122
5o  5.1 Το φαινόμενο της διαφθοράς 5.2 Το ηλεκτρονικό εμπόριο 5.3 Μετανάστευση 5.3.1 Κατηγορίες και αίτια μετανάστευσης 5.3.2 Κοινωνικές- Οικονομικές- Πολιτικές συνέπειες  129-132133-136137-141 

Αρχαία Ελληνικά (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

  1. ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. Εισαγωγή: Η ρητορική στην αρχαία Ελλάδα.

Γ΄ Ρητορεία και Σοφιστική (σ.12-13)

Ε΄ Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου (σ.15-18)

ΣΤ΄ Τα  μέρη του ρητορικού λόγου (σ.18-20)

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου (σ. 79-80)

 

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ

  1. Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου

Παράγραφοι: 1 ? 13, 20 ? 21

Μετάφραση, οι §§ 14 ? 17

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ -ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία ελληνική γλώσσα, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου», έκδοση 2013.

Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση 2013 (ενότητες 1-21).

Φυσική (Θετικών Σπουδών)

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου  Μαΐου ?Ιουνίου 2016

ΤΑΞΗ   Β?

Μάθημα :  ΦΥΣΙΚΗ  ΘΕΤΙΚΗΣ ?ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εξεταστέα ύλη:

 

Κεφάλαια

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

 

 

 

1ο

 

 

1.2,

 

 

2ο

 

2.2,

2.3,

2.4(έως σελίδα 49),

2.5(χωρίς τις δραστηριότητες)

2.6

2.7(χωρίς τις δραστηριότητες)

 

3ο

 

 

 

σελίδα 73(μόνο την καταστατική εξίσωση),

σελίδα 74(μόνο τον ορισμό του ιδανικού αερίου),

σελίδα 77(μόνο τις παραδοχές της κινητικής θεωρίας),

σελίδα 78

 

 

4ο

 

 

σελίδες 102-113,117

 

 

 

5ο

 

 

5.6,

5.7,

5.8(έως σελίδα 161)

 

Αλγεβρα

ΑΛΓΕΒΡΑ

ύλη άλγεβρας Β?  Λυκείου

εξετάζονται

κεφάλαιο 1  ολόκληρο

κεφάλαιο 3 , § 3.6,  3.7

κεφάλαιο 4 ολόκληρο

κεφάλαιο 5 ολόκληρο

Γεωμετρία

Ύλη γεωμετρίας Β λυκείου

 

εξετάζονται τα κεφάλαια 9,  10,  11

Μαθηματικα (Θετικών Σπουδών)

 

ύλη Β θετικής

εξετάζονται από σελίδα   11    έως σελίδα 100

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α. Εισαγωγές : Νέα Αθηναϊκή Σχολή, Νεότερη Ποίηση

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ

 Η Φόνισσα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (και τα τέσσερα [4]  αποσπάσματα)

Ελένη, Γιώργος Σεφέρης

<Επί Απαλάθων..>, Γιώργος Σεφέρης

Πούσι, Νίκος Καββαδίας

Η Μαρίνα των βράχων, Οδυσσέας Ελύτης

Οι τρεις άδειες καρέκλες, Γιάννης Σκαρίμπας

Το νούμερο 31328, Ηλίας Βενέζης

Ιστορία

345556666666777