Η Αίθουσα Εκδηλώσεων είναι κατάλληλα εξοπλισμένη, ώστε να γίνεται με επιτυχή τρόπο κάθε εκδήλωση του σχολείου μας, που απαιτεί αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. Μεγάλη τηλεόραση plasma, υπολογιστές, διαδραστικός πίνακας, συσκευές αναπαραγωγής εικόνας και ήχου (CD & DVD players), κονσόλα μίξης ήχου, μεγαφωνική εγκατάσταση δίνουν στους μαθητές μας τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας με επιτυχία κάθε εκδήλωση που θα αναλάβουν.