Σχολικός Κανονισμός
Με τον όρο “Σχολικός Κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.
Γονείς
? Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και αφορούν την υγεία του και τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
? Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
? Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
Μαθητές
Γενικά
? Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική, οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, εθνικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα.
? Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρέωσή τους.
? Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει να αποφεύγεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.
? Έχουν την ευθύνη σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, γυμναστηρίων, χώρων υγιεινής, της αυλής του σχολείου είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
? Εκτός από το σχολικό χώρο, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή.
? Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.
? Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών του τμήματος.
? Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που έχει το σχολείο και τον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.
? Η μεταφορά και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου πρέπει να αποφεύγεται, εφόσον η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο.
? Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.
? Στην περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών και με βάση την εξής γενική αρχή: δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί να καθυστερεί ο μαθητής χωρίς κάποιες συνέπειες και ευθύνες, το Σχολείο αποφασίζει κατά περίπτωση τον τρόπο αντιμετώπισής της.
? Η χρήση μπάλας στους χώρους του Σχολείου επιτρέπεται μόνο στην ώρα της Φυσικής Αγωγής ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός μαθητή ή φθορά στην περιουσία του Σχολείου.
? Απαγορεύεται η για οποιαδήποτε λόγο χειροδικία μεταξύ των μαθητών. Σε περίπτωση βιαιοπραγίας μεταξύ δύο μαθητών άσχετα με το ποιος ξεκίνησε, υπεύθυνοι είναι και οι δύο και θα τιμωρούνται ανάλογα. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πέσει θύμα χειροδικίας, οφείλει να ενημερώσει τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό ή τη Διεύθυνση και αυτοί οφείλουν να επιληφθούν του γεγονότος.
? Ένα ευαίσθητο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, τα όρια της οποίας είναι δυσδιάκριτα. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί να επιχειρήσει παρέμβαση. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.
? Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Σχολείου.
? Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών στις τάξεις με κουτάκια αναψυκτικά, σάντουιτς κλπ. Επιτρέπεται μόνο ένα μπουκάλι νερό.
? Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της καταδολίευσης των εξετάσεων, των αντιγραφών, των υποκλοπών κλπ. Το σχολείο έχει χρέος να αντιμετωπίζει αποφασιστικά αυτά τα φαινόμενα, τόσο για ουσιαστικούς λόγους, επειδή αλλοιώνεται η πραγματική σχολική κατάσταση του μαθητή, αλλά κυρίως, για παιδαγωγικούς. Το σχολείο πρέπει να αποδοκιμάσει την άποψη ότι ο μαθητής μπορεί, με άλλους τρόπους, όχι τίμιους, να επιτύχει ένα αποτέλεσμα και, εάν αυτό γίνει αντιληπτό, να μην έχει καμιά συνέπεια.
? Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, είναι σκόπιμο να παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και να απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του διευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού.
? Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο προσπάθεια επικοινωνίας των μαθητών με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε προστριβή με άτομα εκτός της σχολικής κοινότητας. Σε περίπτωση που μαθητές αντιληφθούν την είσοδο εξωσχολικού στο χώρο του σχολείου οφείλουν να ειδοποιήσουν τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό ή τη Διεύθυνση.
? Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Κατά την πρωινή προσέλευση
? Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται μέσα στο χώρο του σχολείου κατά την πρωινή προσευχή στις 08:20 πμ.
? Σε περίπτωση καθυστέρησης η είσοδος στην τάξη γίνεται τη 2η ώρα παίρνοντας απουσία για την 1η ώρα. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται θα επιληφθεί η Διεύθυνση του Σχολείου.
? Οι επιμελητές κάθε αίθουσας είναι υπεύθυνοι για να πάρουν το κλειδί και να ξεκλειδώσουν την αίθουσά τους.
? Οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης από το Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
? Οι μαθητές θα βρίσκονται στην τάξη πριν από τον καθηγητή, σε αντίθετη περίπτωση επιτρέπεται η είσοδος στην τάξη μόνο μετά από άδεια της διεύθυνσης.
? Οι μαθητές περιμένουν τον καθηγητή τους χωρίς φωνές και φασαρία.
? Υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης μέχρι την έλευση του καθηγητή στην αίθουσα είναι οι επιμελητές και το 5μελές Συμβούλιο της τάξης.
? Οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στη διεξαγωγή του.
? Η έξοδος μαθητή από την τάξη γίνεται μόνο για σοβαρό λόγο και πάντα με την άδεια του εκάστοτε καθηγητή.
? Οι μαθητές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα (εκτός αν έχουν έγγραφη απαλλαγή από συγκεκριμένο μάθημα οπότε τίθενται στη διάθεση της Διεύθυνσης).
? Μαθητές που μόλις τελείωσαν διαγώνισμα ή τεστ παραμένουν στην τάξη τους.
? Μαθητές που αποβάλλονται από την τάξη παρουσιάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη Διεύθυνση και τίθενται στη διάθεσή της.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
? Η έξοδος των μαθητών από το χώρο του σχολείου γίνεται μόνο μετά από γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.
? Υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στις αίθουσες διδασκαλίας είναι οι εκάστοτε επιμελητές.
? Οι επιμελητές εκκενώνουν την αίθουσα από τους μαθητές και ανοίγουν τα παράθυρα για εξαερισμό της αίθουσας.
? Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα της αίθουσας, την ασφάλεια της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου (καθίσματα, θρανία, πίνακας κλπ) και την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων των μαθητών.
? Οι επιμελητές αναφέρουν στους εφημερεύοντες καθηγητές τους μαθητές που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.
? Δεν επιτρέπεται σε κανένα μαθητή η παραμονή στην αίθουσα, πλην των επιμελητών και μαθητών με κινητικά προβλήματα ή μαθητών που ασθενούν και έχουν πάρει άδεια από τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό.
? Επικίνδυνη συμπεριφορά μαθητή (ρίψη αντικειμένων, σπρωξίματα στη σκάλα, υπερβολικό τρέξιμο, τσουλήθρα στην κουπαστή, τσακωμός, μπάλες κ.ά.) που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου ή των συμμαθητών του θα τιμωρείται άμεσα.
Κατά την αποχώρηση
? Η αποχώρηση των μαθητών από το χώρο του σχολείου πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο με άδεια από τη Διεύθυνση.
? Οι επιμελητές κλειδώνουν την αίθουσά τους (η οποία θα βρίσκεται σε τάξη), παραδίδουν τα κλειδιά στο Γραφείο και αναφέρουν τυχόν ζημιές που έχουν προκύψει.
? Οι απουσιολόγοι παραδίδουν τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης στο Γραφείο.
? Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι μαθητές απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου (εντός και εκτός) για να μην ενοχλούν το σχολείο και τους γείτονες.
Ποινές
? Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές: παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία αποβολή. Οι δύο τελευταίες γράφονται στο ποινολόγιο του Σχολείου.
? Ο Διευθυντής του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει από 1-3 ημέρες αποβολής.
? Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αποβολή 1-5 ημερών ή ακόμα και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
? Σε περίπτωση που μαθητής παραπέμπεται συνεχώς με ωριαίες αποβολές, θα εξετάζεται ξεχωριστά η περίπτωσή του.
Κινητά-Walkman/Mp3 players
? Στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου λειτουργούν δύο σταθερά τηλέφωνα τα οποία είναι στη διάθεση των μαθητών αν παραστεί κάποια ανάγκη. Λόγω των ανωτέρω και λόγω της διά νόμου απαγόρευσης από το Υπουργείο Παιδείας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα κινητά τηλέφωνα στο χώρο του σχολείου.
? Σε περίπτωση που για κάποιο μαθητή είναι απαραίτητη η κατοχή κινητού τηλεφώνου, το τηλέφωνο θα παραδίδεται στη Διεύθυνση κάθε πρωί και ο μαθητής θα το παίρνει πίσω με τη λήξη των μαθημάτων.
? Απαγορεύεται η χρήση walkman/mp3/mp4 players από τους μαθητές στο χώρο του σχολείου.

Χαρακτηρισμός διαγωγής
Η διαγωγή των μαθητών, υπολογίζεται σαν έμπρακτη συμμόρφωση προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί δε υποχρέωση αυτών, κάθε παρέκκλιση η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται με τις σχολικών ποινές.
Η διαγωγή εκάστου μαθητού χαρακτηρίζεται «κοσμιωτάτη», «κοσμία», «επίμεπτη», ανάλογα με τις παρακάτω διακρίσεις:
? «κοσμιωτάτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή όταν έχει άψογη συμπεριφορά, σύμφωνα με τα παραπάνω.
? «κοσμία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή που έχει μεν άριστη συμπεριφορά αλλά με λάποιες παρεκκλίσεις.
? «επίμεπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή που δεν έχει την αρμόζουσα συμπεριφορά και κρίνεται αναγκαία η παιδαγωγική επανόρθωση εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Χαρακτηρισμός φοίτησης – Απουσίες
1. Επαρκής αν:
? το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξηντατέσσερις (64).
? το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.
? Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.
? Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες κλπ) με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).
2. Ελλιπής αν: (Προσέρχεται σε εξέταση όλων των μαθημάτων το Σεπτέμβριο)
? το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν – εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε επαρκής το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν – δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.
? σημείωσε περισσότερες από εκατόν ? εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται ως ανωτέρω, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.
3. Ανεπαρκής αν: (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη)
το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εξηντατέσσερις (64) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
4. Οι κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν με αίτηση που συμπληρώνουν στο σχολείο, μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες και συνολικά 10 ημέρες το χρόνο.
5. Για απουσία πέρα των τριών ημερών χρειάζεται αίτηση του κηδεμόνα και ιατρική βεβαίωση.
6. Η δικαιολόγηση γίνεται από τον κηδεμόνα μέσα σε δέκα ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Ώρες Διδασκαλίας Διάρκεια
820-905
910-955
1005-1050
1055-1140
1145-1225
1230-1305
1305-1345

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες:
Τηλ:2624041420
Φαξ: 2624041884