Για να δείτε τον κανονισμό  λειτουργίας του σχολείου μας, πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες:
Τηλ:2624041420
Φαξ: 2624041884