Οι μαθητές του ΓΕ.Λ. Λάλα απέδειξαν για άλλη μία φορά την οικολογική τους συνείδηση και αγωγή συλλέγοντας απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια του σχολικού τους περιπάτου, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022. Στην δράση αυτή συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί του σχολείου που είχαν και τον συντονιστικό ρόλο. Στόχος ήταν η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Είναι σημαντικό να μην μολύνουμε το ίδιο το σπίτι μας που κατά μία έννοια είναι και το σχολείο. Αν ερεθίσματα με τέτοιου είδους κίνητρο μπουν στην καθημερινότητα των παιδιών, θα γίνουν συνήθειες, με κεντρικό τους άξονα τον σεβασμό. Ο σεβασμός αυτός μπορεί να ξεκινήσει από την φροντίδα του περιβάλλοντος και να επεκταθεί και στις υπόλοιπες πτυχές της ζωής τους.