Το ΓΕΛ Λάλα και το ΓΕΛ Πελοπίου στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργάνωσαν επιμορφωτική συνάντηση την Παρασκευή    18 Μαρτίου 2022  που υλοποιήθηκε από  την Niki Lambropoulos, PhD Educator, Senior Researcher. 

Η συνάντηση είχε ως θέμα:

«Δημιουργικές Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση»

Οι μικρές ομάδες στην εκπαίδευση δεν είναι μια νέα ιδέα. Επανέρχεται δυναμικά σήμερα στηριζόμενη σε νέα ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, ενώ βρίσκει εφαρμογές -βιωματικού τύπου- σε εμψυχωτικές δράσεις που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά, εντός και εκτός, σχολικού πλαισίου. 

Η έννοια της μικρής ομάδας θα προσεγγιστεί στις ποικίλες της διαστάσεις  και θα αναδειχθούν αξιόλογες πτυχές της.

Στην συνάντηση  θα παρουσιαστεί η προβληματική που στηρίζει την έννοια και τις λειτουργίες της μικρής ομάδας  στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών.

Creative-Small-Teams-Niki-Lambropoulos-March2022