Η δράση υλοποιήθηκε από την ομάδα των εθελοντών Σαμαρειτών του κλιμακίου του Ερυθρού Σταυρού-Παράρτημα Πάτρας, στους εκπαιδευτικούς του ΓΕ.Λ. ΛΑΛΑ μέσω πλατφόρμας Webex και αφορούσε την επιμόρφωσή τους στην παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση εμφάνισης επείγοντος περιστατικού στη σχολική κοινότητα. Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση για παροχή πρώτων βοηθειών και η συνεχής βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το επιμορφωτικό υλικό καταχωρήθηκε σε ‘ηλεκτρονικά αρχεία’ με σκοπό την αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.