Ο Συγγραφέας Μάνος Κοντολέων στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2007-2008 μιλά με τους μαθητές για τα βιβλία και το έργο του www.kontoleon.gr