Το ΓΕΛ Λάλα και το ΓΕΛ Πελοπίου στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργάνωσαν επιμορφωτική συνάντηση την Παρασκευή10 Δεκεμβρίου 2021που υλοποιήθηκε από  τηνNiki Lambropoulos, PhD Educator, Senior Researcher.

Η συνάντηση είχε ως θέμα:

«Παιδαγωγικός Σχεδιασμός Διαδικτυακών Μαθημάτων»

Η Δρ. Νίκη Λαμπροπούλου υπηρετεί ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας  του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διδακτορικό από το London South Bank University, όπου κατόπιν έκανε μεταδιδακτορική έρευνα Marie Curie με χρηματοδότηση της Ε.Ε, και Μάστερ στους Η/Υ στην Εκπαίδευση, από το Institute of Education, University College London. Έχει τελειώσει την Ακαδημία Τρίπολης, Εξομοίωση στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα από το Μαράσλειο Διδασκαλείο και 30 χρόνια υπηρεσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Δρ. Νίκη Λαμπροπούλου έχει ειδικότητα έχει ειδικότητα στη συνεργατική δημιουργική γραφή και αφήγηση με πολυμέσα σε διαδικτυακές, μαθησιακές μικρές ομάδες και κοινότητες καθώς και στην κοινωνικοπολιτιστική μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι: (α) οι διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μεθοδολογίες στην κοινωνικοπολιτισμική μάθηση, (β) η δημιουργική συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες, και (γ) η συνεργατική δημιουργική μάθηση γραφή και αφήγηση ενισχυμένη με Η/Υ (TEL, Technology Enhanced Learning). Η έρευνά της μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων επικεντρώνεται στη δημιουργική γραφή, σεναριογραφία και συνεργατική μάθηση με Η/Υ (CSCL, Computer Supported Collaborative Learning and Writing).

niki.lampropoulou.paidagogikos-sxediasmosdiadiktyo

Βιογραφικό Σημείωμα Λαμπροπούλου