Η γνώση των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) συνδυαζόμενες με τη διδασκαλία των γνωστικών δεξιοτήτων (hard skills) μπορούν να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων και να φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητα τους. Γνωρίζοντας τις νέες συνθήκες στις οποίες θα ζήσουν οι μαθητές/-τριες μας, στην κοινωνία του 21ου αιώνα, προσπαθήσαμε να τους παρουσιάσουμε και να τους εξοικειώσουμε τόσο με ήπιες (soft skills) όσο και με ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) που χρειάζονται ήδη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεξιότητες κάποιες από τις οποίες διατρέχουν τις δεκαετίες και άλλες νέες που προέκυψαν με τον ερχομό του διαδικτύου στη ζωή μας και την ανάγκη να μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο τον κυβερνοχώρο όσο και τις νέες «μηχανές» που μας περιστοιχίζουν ολοένα και περισσότερο. Μέσα σε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα η ευγένεια, ο σεβασμός και ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε στους συνομιλητές μας, ιδιαιτέρως στη γραπτή ηλεκτρονική επικοινωνία, προβάλλουν αναπροσαρμοσμένα. Σε αυτό το πλαίσιο και πνεύμα, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του “Netiquette”, δηλαδή τους κανόνες καλής συμπεριφοράς στην γραπτή ηλεκτρονική επικοινωνία που μεταξύ άλλων παρουσιάσαμε στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου μας.

Υπεύθυνες δράσης: Α. Διαμαντοπούλου (ΠΕ 04.04)
Στ. Δημοπούλου (ΠΕ06)

Έγινε με το Padlet