Η επιθετικότητα, η σχολική βία και ο εκφοβισμός, το φαινόμενο του bullying, κάνουν αισθητή την παρουσία τους και κλονίζουν τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Έτσι, στη διάρκεια και αυτής της σχολικής χρονιάς, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές/-τριες της σχολικής μονάδας σχετικά με τα παραπάνω. Αφού διαχειριστήκαμε το θέμα ποικιλοτρόπως, τους ζητήθηκε να ανατρέξουν στο διαδίκτυο, να εντοπίσουν και να επιλέξουν βίντεο τα οποία εκείνοι/-ες θεωρούν ότι είναι κατάλληλα για να ενημερώσουν σχετικά τους συνομήλικούς τους. Αυτά έχουν αναρτηθεί στο Padlet (ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων) που ακολουθεί μαζί και με άλλο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης.

Υπεύθυνες δράσης: Α. Διαμαντοπούλου (ΠΕ 04.04)
Στ. Δημοπούλου (ΠΕ06)

Έγινε με το Padlet