Οι μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου του σχολείου μας παροτρύνθηκαν να αποχαιρετίσουν τη σχολική χρονιά 2021-2022 εκφραζόμενοι/ες καλλιτεχνικά με τον τρόπο που εκείνοι/ες θα επέλεγαν. Έτσι, θα δείτε εδώ δημιουργίες τους που έγιναν άλλοτε με τον κλασικό τρόπο και άλλοτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων/εργαλείων.

Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές της Γ’ Λυκείου του σχολείου μου οι οποίοι αφιέρωσαν αρκετό χρόνο από τον ημερίσιο περίπατό τους για να βοηθήσουν στην ανάρτηση των έργων των μαθητών/τριων της Α ΄Λυκείου!