Το ΓΕΛ Λάλα και το ΓΕΛ Πελοπίου στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργάνωσαν επιμορφωτική συνάντηση την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 που υλοποιήθηκε από την Niki Lambropoulos, PhD Educator, Senior Researcher. Δημιουργική Γραφή» (06/05/2022)

Η συνάντηση είχε ως θέμα:

«Δημιουργική Γραφή»

Η δημιουργική γραφή έχει οριστεί ως η ικανότητα του ατόμου να φαντάζεται και να δημιουργεί, να αισθάνεται και να εκφράζεται ελεύθερα, αυθεντικά και πρωτότυπα για τη δική του ικανοποίηση και ευχαρίστηση.

Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, η οποία φιλοδοξεί να αποδώσει και να μεταδώσει ορθά τον πρωτεύοντα ρόλο της έκφρασης, της γραφής και του λόγου στους μαθητές. Δηλαδή, πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία με την κατάλληλη διέγερση της παιδικής δημιουργικότητας προκαλείται η παραγωγή λόγου με παιγνιώδη και απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια τρόπο.

Η Δημιουργική Γραφή μπορεί να λειτουργήσει με την απελευθέρωση της δημιουργικότητας και θεραπευτικά, προσφέροντας ψυχική εκτόνωση, εσωτερική απελευθέρωση του ατόμου, ενώ λειτουργεί αυτοεπιβεβαιωτικά και λυτρωτικά στην ενδόμυχη ψυχοσύνθεση του ατόμου και έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεπίγνωσης του ατόμου.

Στην επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο «Δημιουργική Γραφή» θα γίνει προσπάθεια να προσεγγίσουμε προβληματισμούς όπως:

Με ποιους τρόπους μπορούν να αγαπήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες το γράψιμο; Υπάρχουν τρόποι βελτίωσης των κειμένων τους ως προς τα δημιουργικά χαρακτηριστικά;

Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν διδακτικές προτάσεις δημιουργικής γραφής, να ξεδιπλώσουν τη δική τους εμπειρία και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, τα οποία οδηγούν στον εκ νέου σχεδιασμό διδακτικών προτάσεων;

Μπορεί ο εκπαιδευτικός να κεντρίσει τη δημιουργικότητα των παιδιών και η παραγωγή λόγου να είναι ένα απολαυστικό παιχνίδι, μακριά από τη γνωσιοθηρία και τη σχολική καθημερινότητα;

Τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μπορούν να ξεπεράσουν τον φόβο του λευκού χαρτιού, να παραγάγουν και να οργανώνουν ιδέες στο προσυγγραφικό στάδιο, να αναθεωρούν και να επαναδιατυπώνουν το κείμενό τους και να δημιουργούν κείμενα που θα περιέχουν ιδέες και απόψεις μοναδικές ως προς τη θέαση του κόσμου;

Είναι εφικτό, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο μαθητής να μετασχηματισθεί από το παιδί-καταναλωτή κειμένων, στο παιδί-δημιουργό κειμένων και παραπέρα στο παιδί-κριτικό κειμένων;

Lambropoulos-Heros-Journey-Storyline