Η Δράση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ύπαρξη παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολείο μας που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και δημιούργησε την ανάγκη για ανακύκλωση.

Συμμετέχοντες εκπ/κοί: Γεωργάκης Θεοφύλακτος (ΠΕ86)
Τζίφα Σταυρούλα (ΠΕ02)
Καρκούλιας Βασίλειος (ΠΕ04.01)
Νιώτης Άγγελος (ΠΕ03)

Στόχος ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν γνώση των πλεονεκτημάτων της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους για το κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς έγινε συλλογή των παλαιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από τους μαθητές και έρευνα εξεύρεσης Κέντρων Ανακύκλωσης στην περιοχή όπου και δόθηκαν τηρώντας όλη την προβλεπόμενη διαδικασία. Από αυτή την διαδικασία οι μαθητές έμαθαν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αυτενεργούν καθώς και πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους όταν πρόκειται για έναν κοινό σκοπό όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος.