Η Δράση έγινε στα πλαίσια το 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στην Δυτική Ελλάδα 10, 11, 12 και 13 Μαΐου 2022.

Συντονιστής εκπ/κός: Γεωργάκης Θεοφύλακτος (ΠΕ86)
Συμμετέχων εκπ/κός: Καρκούλιας Βασίλειος (ΠΕ04.01)

Στην δράση συμμετείχαν οι παρακάτω μαθήτριες της Α΄ λυκείου:
1. Δούλα Παναγιώτα
2. Γάζου Ιωάννα
3. Καρκούλια Παναγιώτα
4. Μαρκοπούλου Βασιλική

Στην εποχή μας απαιτείται μεγάλη ποσότητα ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό κλπ ενός σπιτιού. Για την εξασφάλιση αυτής της ενέργειας, γίνεται εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωση κυρίως σε καύσιμα, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η λήψη διαφόρων μέτρων περιορισμού τουλάχιστον της σπατάλης αυτής, για να διαρκέσουν τα καύσιμα και να βρεθούν νέες τεχνολογίες απεξάρτησης από αυτά.

Οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για την χρήση της εφαρμογής σχεδιασμού 3D αντικειμένων με σκοπό την υλοποίηση της κατασκευής ενός σπιτιού, έμαθαν για τον μικροελεγκτή, το ψηφιακό και αναλογικό σήμα, το ηλεκτρονικό κύκλωμα, τον αισθητήρα και τον αυτοματισμό. Στην συνέχεια προγραμμάτισαν σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον τον μικροελεγκτή Raspberry Pico. Δημιούργησαν ένα έξυπνο σπίτι όπου με κατάλληλους αισθητήρες ανάλογα με την φωτεινότητα, την υγρασία, την θερμοκρασία κ.α. ενεργοποιούνται αυτόματα λειτουργίες που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας.