Το ΓΕΛ Λάλα και το ΓΕΛ Πελοπίου στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργάνωσαν επιμορφωτική συνάντηση την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 που υλοποιήθηκε από την Niki Lambropoulos, PhD Educator, Senior Researcher ΕΔΙΠ, ΠανεπιστημίουΠατρών / Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας Η συνάντηση είχε ως θέμα: «Συναισθηματική Μάθηση Θετική Εκπαίδευση»

Θετική εκπαίδευση (positive education).  Η «Θετική Εκπαίδευση» συνδυάζει την διδασκαλία με την θετική ψυχολογία. Οι εμπνευστές της Θ. Ε θεωρούν πως  οι μαθητές  με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία (εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων που αποβλέπουν στη διαχείριση του άγχους εκπαιδευτικών και μαθητών) μπορούν να αντιμετωπίσουν την πίεση και το άγχος στο σχολείο. Με τη Θ. Ε. τα παιδιά διδάσκονται πώς να είναι ευτυχισμένα. Η ευτυχία ως θέμα ή ως μέθοδος εκπαίδευσης γίνεται όλο και δημοφιλής σε πολλές χώρες. Μέσα δηλαδή από τα μαθήματα ευτυχίας, τα παιδιά κατανοούν τι σημαίνει κοινότητα, αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και μαθαίνουν να εμπιστεύονται τους άλλους. Συναισθηματική αγωγή Συναισθηματική αγωγή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε και να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, να ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, να συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, να αναπτύσσουμε θετικές σχέσεις και να αποφεύγουμε τις αρνητικές συμπεριφορές. Η Συναισθηματική Αγωγή έχει στόχο την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και τη βελτίωση της αυτοεικόνας των παιδιών. (Elias et al, 1997). Σύμφωνα με τον Payton και άλλους συγγραφείς (2000), ως προγράμματα συναισθηματικής μάθησης ορίζονται αυτά που παρέχουν «συστηματική διδασκαλία στην τάξη, η οποία θα προωθεί τις ικανότητες των παιδιών να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να εκτιμούν την οπτική των άλλων, να έχουν κοινωνικούς στόχους και να επιλύουν προβλήματα, και να χρησιμοποιούν μια ποικιλία διαπροσωπικών δεξιοτήτων για να χειρίζονται, αποτελεσματικά και ηθικά, αναπτυξιακά σχετικά καθήκοντα» (σ.13). Ειδικότερα, η συναισθηματική εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση, αναφέρεται στην καλλιέργεια όλων των ικανοτήτων που απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο. Πρόκειται στην ουσία για δεξιότητες που μπορούνε να βοηθήσουν το νέο άτομο στην πρόοδο και την βελτίωση των διαπροσωπικών του σχέσεων, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις όποιες τυχόν δυσκολίες μπορεί να του παρουσιαστούν στην καθημερινότητά του.  

emotion