Η ημερίδα δασοπροστασίας με τίτλο «Bridge the forest gap» πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μαθητών την Πέμπτη 11 Μαϊου 2023 στο ΓΕΛ Λάλα. Ο κύριος Ντουζένης Ηλίας προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αρχαίας Ολυμπίας καθώς και ένας εθελοντής Πυροσβέστης επισκέφτηκαν το σχολείο μας και ενημέρωσαν τους μαθητές για το περιβάλλον, τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών παρεμβάσεων σε αυτό και την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν με τους πυροσβέστες να κάνουν ερωτήσεις και να μάθουν με ποιον τρόπο μπορούν και οι ίδιοι να συνεισφέρουν στη διάσωση του δάσους σαν εθελοντές ή επαγγελματίες.