Το ΓΕΛ Λάλα και το ΓΕΛ Πελοπίου στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργάνωσαν επιμορφωτική συνάντηση την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 που υλοποιήθηκε από την Niki Lambropoulos, PhD Educator, Senior Researcher ΕΔΙΠ, ΠανεπιστημίουΠατρών / Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας

Η συνάντηση είχε ως θέμα: «Ομαδική εργασία- Συνεργατική μάθηση».

Η ομαδική εργασία και η συνεργατική μάθηση, ως εκπαιδευτικές μέθοδοι έχουν βασικές διαφορές. Παρόλο που και στις δύο περιπτώσεις εμπλέκεται μια ομάδα, η συνεργατική μάθηση διαφέρει από την ομαδική εργασία λόγω της έντονης εστίασής της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μεμονωμένα και ομαδικά.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ομαδική εργασία είναι μια εργασία που πραγματοποιείται μέσω μιας ομάδας μελών που έχουν κοινό στόχο, αν και ο καθένας αναπτύσσει τα καθήκοντά του ξεχωριστά για να το επιτύχει. Οι ομάδες δημιουργούνται για να παρέχουν γνώσεις, να μοιράζονται πληροφορίες, κριτήρια και να επιτυγχάνουν έναν κοινό στόχο χάρη στις εργασίες που εκτελούνται από κάθε μέλος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Η συνεργατική μάθηση είναι μία προσέγγιση που αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων στην τάξη μέσα από ακαδημαϊκές και κοινωνικές εμπειρίες μάθησης. Διαφοροποιείται από την ομαδική εργασία και έχει περιγραφεί ως ‘’οικοδόμηση θετικής αλληλεξάρτησης ‘’. Σύμφωνα με αυτήν οι μαθητές πρέπει να εργάζονται σε ομάδες για να ολοκληρώσουν συλλογικά τις εργασίες για την κατάκτηση ακαδημαϊκών στόχων. Σε αντίθεση με την ατομική μάθηση, η οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστική από την φύση της , οι μαθητές μαθαίνουν συνεργατικά να αξιοποιούν τις πηγές και τις δεξιότητες των υπολοίπων ( να ρωτούν ο ένας τον άλλον για πληροφορίες , να αξιολογεί ο ένας τις ιδέες του άλλου, να παρακολουθεί ο ένας την εργασία του άλλου , κλπ).

Teams-Collaborative-Learning-NikiLambropoulos