Διαχρονικά, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών απασχόλησαν τους μεγάλους παιδαγωγούς οι οποίοι προσπαθούσαν αφενός μεν να τις κατανοήσουν σε κάθε πτυχή τους, αφετέρου δε να ανιχνεύσουν στοιχεία για τη συστηματική καλλιέργειά τους. Το σχολείο είναι μια ζωντανή μικρο-κοινότητα, είναι ένας κοινωνικός θεσμός στον οποίο συνευρίσκονται διαφορετικές κουλτούρες (αφετηριακές – εξωσχολικές των παιδιών), διαφορετικές (πλέον) θρησκείες, διαφορετικές νοοτροπίες και αντιλήψεις.  Γι΄ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται στο χώρο του δημιουργικές και με παιδαγωγική αξία δραστηριότητες από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Μία ευχάριστη και δημιουργική  δράση ήταν η παρότρυνση και ενθάρρυνση των μαθητών να αναπτύξουν και να ξεδιπλώσουν την ζωγραφική καλλιτεχνική τους έκφραση τόσο ομαδικά όσο και ατομικά.

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης ήταν  

❖ να ενισχυθεί ο αυθορμητισμός τους και να εκφράσουν και να εξωτερικεύσουν τον εσωτερικό τους κόσμο  μέσα από το έργο τους

❖ να αποκαλύψουν  στους συμμαθητές τους πτυχές του εαυτού τους σε συναισθηματικό ή πρακτικό επίπεδο.

❖ να ενισχυθεί  η αυτοπεποίθηση των μαθητών από την έκθεση των δημιουργιών τους  στη μαθητική και ευρύτερη κοινότητα

❖να μάθουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της συλλογικότητας Εδώ τα παιδιά αναπτύσσονται παράλληλα ατομικά και ομαδικά.

❖να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν σχέσεις αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού στην διαφορετικότητα,

❖να προαχθεί η συνεργασία και η κοινωνική ευαισθητοποίηση μεταξύ των μαθητών/-τριών, στα κρίσιμα χρόνια της εφηβείας στο Λύκειο.