Τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης όπως είναι πολύ χρήσιμα τόσο για την ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης όσο και για την κατανόηση διαφόρων φαινομένων σε πολλά επιστημονικά πεδία. Στην σύγχρονη εποχή, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι αρκετά εξοικειωμένοι με την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως είναι ο υπολογιστής, το tablet και τα smartphones. Οι μαθητές και μαθήτριες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024 υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Μαρίας Ρόδη Βιολόγου θα γνώρισαν τα λογισμικά δημιουργίας βίντεο και επεξεργασίας εικόνας και δημιουργήσαν ένα εκπαιδευτικό βίντεο μικρού μήκους στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας Β’ Λυκείου με θέμα «Στάδια ανοσοβιολογικής απόκρισης».

 

 

You’re free to use this song in any of your YouTube or Twitch videos and monetize it, but you must include the following in your video description (COPY & PASTE selected row below).

 – Music: Divergence by Filo Starquez is licensed under a Creative Commons License. https://creativecommons.org/licenses/…

 https://hypeddit.com/filostarquez/div…

Support by RFM – NCM: https://bit.ly/2xGHypM