Η παράδοση  αποτελεί τμήμα του πολιτιστικού αποθέματος ενός λαού, καθώς είναι η αλυσίδα που συνδέει τις γενιές μεταξύ τους και μεταβιβάζει ήθη και έθιμα συμβάλλοντας στη δημιουργία της συλλογικής μνήμης.

Εκτός από την  εθνική και ιστορική της αξία έχει παιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο, γιατί είναι το οικείο πρότυπο, η βιωματική εμπειρία ενός λαού.

Απέναντι στην παράδοση κάθε γενιά και κάθε λαός στέκεται με απόλυτο σεβασμό. Για να υπάρξει σεβασμός, είναι απαραίτητη η ύπαρξη γνώσης, καθώς μόνο μέσα από αυτήν οι άνθρωποι μπορούν να εκτιμήσουν την αξία και τη συμβολή της παράδοσης στην εθνική συνέχεια και  να αξιοποιήσουν στοιχεία της ανάλογα με την εποχή τους.

Στην παρούσα εργασία στο πρώτο μέρος θα παρουσιάσουμε επιλεκτικά κάποιες χαρακτηριστικές λαϊκές φράσεις και ιδιωματισμούς από τη λαογραφική γλώσσα της περιοχής μας, ντοπιολαλιές δηλαδή, και κάποιες λαϊκές δοξασίες.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε βίντεο με την διαδικασία παραδοσιακού ζυμώματος και ψησίματος ψωμιού, όπως έχει παραδοθεί από τη μία γενιά στην άλλη,
για να αποδείξουμε ότι ο λαϊκός πολιτισμός ακόμα και σήμερα παραμένει έντονα ζωντανός στην περιοχή μας.

ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ